"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Bliższe informacje na temat kalendarza świąt na stronie: 

http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_szkolny

http://www.kalendarz-365.pl/kalendarz-2017

http://www.kalendarz-365.pl/kalendarz-2018