"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Plan lekcji

Aktualny plan lekcji obowiązujący od 1 lutego 2016 r. w e-dzienniku.