"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Plan lekcji

Aktualny plan lekcji obowiązujący od 4 września 2017 r. w e-dzienniku.