"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

 

 

INFORMACJA NA TEMAT UBEZPIECZENIA UCZNIÓW/DZIECI PRZEDSZKOLNYCH OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Drodzy Rodzice!

Rada Rodziców naszej szkoły dokonała wyboru firmy ubezpieczającej dzieci i młodzież od NNW. Jest nią COLONNADE INSURANCE SOCIETE ANONYME ODDZIAŁ W POLSCE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.

Wszystkie dokumenty znajdują się w zakładce UBEZPIECZENIE UCZNIÓW.

Rodzice mają prawo wyboru jednego spośród dwóch wariantów:

Suma ubezpieczenia 10.000 złotych - Składka 39 złotych

Suma ubezpieczenia 15.000 złotych - Składka 49 złotych

Wpłat należy dokonywać w sekretariacie szkoły do dnia 20 października 2017 r.

W załączeniu dokumenty dotyczące ubezpieczenia. 

Ogólne warunki ubezpieczenia

Opis ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia

Sposoby zgłaszania roszczenia

Druk zgłaszania roszczenia