"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Kadra

Sylwia Gawrońska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Lekcja wychowawcza, Matematyka, Geografia