"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Kadra

Dorota Klimkiewicz

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Język rosyjski, Język polski