"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Kadra

Lucyna Pięta

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Chemia, Przyroda