"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Archiwum - Aktualności

05 maja 2013 16:18

Uroczystość Poświęcenia Sztandaru i Nadania Imienia Władysław St. Reymonta.

Przebieg Uroczystości Poświęcenia Sztandaru i Nadania Imienia Władysława St. Reymonta ZS w Starej Łubiance - 07.05.2013 r.

        W tym dniu uczniowie ubrani na galowo przychodzą do szkoły (nie będzie zajęć dydaktycznych) na godzinę 7:45. Po sprawdzeniu obecności pod opieką wychowawców udadzą się do kościoła na Mszę Świętą, której przewodniczyć będzie JE Ks. Biskup Krzysztof Zadarko.

 

Przebieg uroczystości w kościele - Msza Święta:

1. Pieśń na wejście: „Rota” (Piasecka – Band)

    - Powitanie Ks. Biskupa – p. Dyrektor i Rada Rodziców.

2. Liturgia Słowa:

   - Czytanie – uczennica,

   - Psalm - uczennice,

   - Ewangelia,

   - Homilia – Ks. Biskup.

3. Modlitwa wiernych - wezwania czytają: dzieci, młodzież, nauczyciele.

4. Dary ofiarne niosą:

- kwiaty i owoce – dzieci,

- flagę – znak służby Ojczyźnie – nauczyciel,

- krzyż – znak wierności Bogu – rodzice,

- chleb i wino – gimnazjaliści.

5. Pieśń na ofiarowanie: „Wszystko Tobie oddać pragnę”

6. Komunia św. – pieśni: „Chleba z nieba”, „W kruszynie chleba”, „Pan Jezus już się zbliża”

7. Błogosławieństwo sztandaru

- modlitwa błogosławieństwa i pokropienie wodą święconą – JE Ks. Biskup,

- przekazanie sztandaru przez Darczyńców Dyrektorowi szkoły,,

- uczniowie z Pocztu sztandarowego przyjmują sztandar od p. Dyrektor .

8. Podziękowanie Ks. Biskupowi – uczniowie.

9. Błogosławieństwo.

10. Pieśń na zakończenie: „My chcemy Boga”.

11. Po zakończonej Eucharystii nastąpi przejście do szkoły.

 

Przebieg uroczystości  w szkole - sala gimnastyczna godz. 10:00.

1.  Powitanie gości.

2.  Odczytanie  Uchwały Rady Gminy Szydłowo o nadaniu imienia szkole.

3. Wbicie symbolicznego gwoździa w drzewiec przez Fundatorów sztandaru.

4. Prezentacja sztandaru .

5. Ślubowanie.

6. Przemówienia.

7. Część artystyczna.

8. Zwiedzanie okolicznościowych wystaw oraz Izby Tradycji.

9. Chłopski  stół - stołówka.

Poczęstunek dla uczniów - hol nauczania zintegrowanego.

 

Przeczytano: 1757 razy. Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry