"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Patron szkoły

images.jpg [188x268]

Władysław Stanisław Reymont (1867-1925)