"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Samorząd Uczniowski

Samorzą Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018


Przewodniczący - Zuzanna Stefańczyk (kl. IIIAG);

Z-ca przewPodniczącego - Julia Borkowicz (kl.IIAG);

Skarbnik - Weronika Nawrocka (kl.VII).