"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Dokument w formacie pdf (załącznik)