KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

Lp.

Wydarzenie

Data

1.

 Inauguracyjne posiedzenie Rady   Pedagogicznej.

 02 września 2019 r. (poniedziałek), godz.   1030 ok. 2 h zegarowych

2.

 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-   wychowawczych.

 2 września 2019 r. (poniedziałek), godz.     740 w Kościele, godz. 840 –   1030 w szkole

3.

 Rada Pedagogiczna (zapoznanie z planem   nadzoru, i powołanie zespołów zadaniowych).

 12 września 2019 r. (czwartek),

 godz. 1415-   1600, sala nr 20; czas trwania   ok. 2 h zegarowych

4.

 Zebranie ogólne dla rodziców dzieci   przedszkolnych (sala 5-6 latków).

 17 września 2019 r. (wtorek), godz. 1700

5.

 Zebrania klasowe dla rodziców uczniów klas

 I-VSP

 16 września 2019 r. (poniedziałek),       godz. 1700

6.

 Zebrania klasowe dla rodziców uczniów klas

 VI-VIIISP

 Zebranie z nowo wybraną Radą Rodziców   szkoły.

 23 września 2019 r. (poniedziałek),   godz. 1700,

 23 września 2019 r. (poniedziałek),   godz. 1830, sala nr 20

7.

Rada Pedagogiczna (zapoznanie ze zmianami w  programie wychowawczo- profilaktycznym oraz z  Rocznym Planem Działań Doradczych, szkolenie  przygotowujące do realizacji programu „Myślę  pozytywnie”.cz z)

 26 września 2019 r. (czwartek), godz. 1415-   1600, sala nr 20; czas trwania ok. 2 h   zegarowych

8.

 Spotkania w zespołach oddziałowych

 (diagnoza, zaplanowanie działań).

 23 – 27 września 2019 r. (lub w innych   dogodnych terminach)

9.

 Rada Pedagogiczna (zapoznanie z planem   poprawy efektów kształcenia).

 10 października 2019 r. (czwartek),   godz. 1415-1600, sala nr 20; czas trwania ok.   2 h zegarowych

10.

 Dzień Edukacji Narodowej.

 14 października 2019 r. (poniedziałek)

11.

 Spotkania rodziców uczniów szkoły   podstawowej z wychowawcami.

 24 października 2019 r. (czwartek), godz.   1630, sale lekcyjne poszczególnych klas

12.

 Wszystkich Świętych.

 1 listopada 2019 r. (piątek)

13.

 Szkolenie nauczycieli

 Listopad/ grudzień  - szkolenie dla   nauczycieli przedszkola i EW – „Przyjaciele   Zippiego”

14.

 Święto Niepodległości.

 11 listopada 2019 r. (poniedziałek),

 spotkanie przy pomniku w Starej Łubiance

15.

 Międzynarodowy Dzień Tolerancji 16 listopada

 15 listopada 2019 r. (piątek)

16.

 Rada Pedagogiczna

 (zapoznanie z planem finansowym szkoły, ustalenie   organizacji doskonalenia n-li, omówienie spraw   bieżących).

 28 listopada 2019 r. (czwartek), 1415

 Czas trwania ok. 2 h zegarowych

17.

 Spotkania rodziców uczniów szkoły   podstawowej z wychowawcami i   nauczycielami  „Dzień Otwarty” - zapoznanie z   propozycją ocen śródrocznych.

 19 grudnia 2019 r. (czwartek), godz. 1630,   sale lekcyjne poszczególnych klas

18.

 Zimowa przerwa świąteczna.

 23-31 grudnia 2019 r.

 (od poniedziałku do wtorku)

19.

 Nowy Rok.

 1 stycznia 2020 r. (środa)

20.

 Święto Trzech Króli - dzień ustawowo wolny   od  pracy.

 6 stycznia 2020 r. (poniedziałek)

21.

 Szkolenie nauczycieli

 Marzec - „Operacja leń” – Nauczyciel z   rodzicem na tropie zaginionej motywacji   do nauki.

22.

 Rada Pedagogiczna (klasyfikacja półroczna).

 23 stycznia 2020 r. (czwartek),   godz. 1415 Czas trwania ok. 3,5 h zegarowych

23.

 Ferie zimowe.

 27 stycznia - 09 lutego 2020 r.

 (od poniedziałku do niedzieli)

24.

 Próba egzaminu ośmioklasisty

 Listopad/grudzień 2020 r.

 Styczeń/luty 2020 r.

25.

 Spotkania w zespołach oddziałowych

 (wspólna analiza efektów pracy wychowawczej,   opiekuńczej i dydaktycznej, ewaluacja działań       i przedsięwzięć, zaplanowanie bardziej skutecznych   sposobów pracy).

 13 stycznia - 17 stycznia 2020 r.

 (lub w innych dogodnych terminach)

26.

 Rada Pedagogiczna (analityczna).

 13 lutego 2020 r. (czwartek), godz. 1415 

 Czas  trwania ok. 3 h zegarowych

27.

 Spotkania rodziców uczniów szkoły   podstawowej z wychowawcami – omówienie   wyników osiągniętych w I półroczu.

 13 lutego 2020 r. (czwartek), godz. 1700   sale lekcyjne poszczególnych klas

28.

 Spotkania rodziców uczniów szkoły   podstawowej.

 27 marca 2020 r. (czwartek), godz. 1700 

 sale  lekcyjne poszczególnych klas

29.

 Wiosenna przerwa świąteczna.

 12.04.2020 r. Wielkanoc

 13.04.2020 r. Poniedziałek Wielkanocny

 09 kwietnia - 14 kwietnia 2020 r.

 (od czwartku do wtorku)

30.

 Egzamin ósmoklasisty:

 a)      język polski – 

 b)     matematyka

 c)      język obcy nowożytny  

 

 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) godz. 9:00

 22 kwietnia 2020 r. (środa) godz. 9:00

 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

31.

 Egzamin ósmoklasisty:

 Termin dodatkowy

 1. język polski –  1 czerwca 2020 r.      (poniedziałek) – godz. 9:00;

 2. matematyka – 2 czerwca 2020 r.

 (wtorek) – godz. 9:00;

 3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r.

 (środa) – godz. 9:00

32.

 Święto Pracy.

 1 maja 2020 r. (piątek)

33.

 Uchwalenie Konstytucji 3-Maja

 3 maja 2020 r. (niedziela)

34.

 DZIEŃ PATRONA

 9 maja  (sobota) 2020 r.

35.

 Spotkania rodziców uczniów szkoły   podstawowej z wychowawcami i   nauczycielami  „Dzień Otwarty”- zapoznanie   z propozycją ocen.

 21 maja 2020 r. (czwartek), godz. 1700

36.

 Dzień Dziecka.

 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

37.

 Rada Pedagogiczna (klasyfikacja roczna).

 18 czerwca 2020 r. (czwartek), godz.   1415 Czas trwania ok. 3 h zegarowych.

38.

 Boże Ciało.

 11 czerwca 2020 r. (czwartek)

39.

 Dzień wolny ustalony przez dyrektora.

 12 czerwca 2020 r. (piątek)

40.

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-   wychowawczych dla klas VIII

 25 czerwca 2020 r. (czwartek)

41.

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-   wychowawczych.

 26 czerwca 2020 r. (piątek) godz. 740 w   kościele, ok. 8.30 w sali sportowej szkoły

42.

 Posiedzenie Rady Pedagogicznej (analityczne).

 30 czerwca 2020 r. (wtorek), godz. 900- 1200

43.

 Ferie letnie.

 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

 

Kalendarz roku szkolnego 2019-2020 Plik do pobrania .docx

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Starej Łubiance

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony