KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Lp.

Wydarzenie

Data

 1. 1.       

Inauguracyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek), godz. 830 ok. 3 h zegarowych

 1. 2.       

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

1 września 2020 r. (wtorek),

 godz. 7:40 – 9:00 – spotkania z uczniami w wyznaczonych klasach;

spotkanie robocze w sprawie projektu „Mały Inżynier”;

10:00 - pasowanie pierwszoklasistów.

 1. 3.       

Rada Pedagogiczna (zapoznanie z planem nadzoru).

14 września 2020 r. (poniedziałek), godz. 14:15 - hol EW; czas trwania ok. 2 h zegarowych

 1. 4.       

Zebrania klasowe dla rodziców uczniów klas

I-VIIISP.

realizacja 14- 18 września (w ustalonej formie)

 1. 5.       

Spotkanie nowo wybraną RR (wybór zarządu, opinia w sprawie podręczników, ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego).

22 września 2020 r. (wtorek), godz. 17:30, sala nr 20

 1. 6.       

Szkolenie on-line nauczycieli z wykorzystania TEAMSA w edukacji szkolnej.

28 września 2020 r. godz. 18:00

 1. 7.       

Spotkania w zespołach oddziałowych

(diagnoza, zaplanowanie działań).

21 – 25 września 2020 r. (lub w innych dogodnych terminach)

 1. 8.       

Rada Pedagogiczna). Szkolenie - „Operacja LEŃ” - Nauczyciel z rodzicem na tropie zaginionej motywacji do nauki.

1 października 2020 (czwartek) 15:00 czas trwania ok. 2 h zegarowych

 1. 9.       

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2020 r. (środa)

 1. 10.   

Spotkania rodziców uczniów szkoły podstawowej z wychowawcami.

22 października 2020 r. (czwartek), godz. 1630 (on-line lub w budynku szkoły)

 1. 11.   

Wszystkich Świętych.

1 listopada 2020 r. (niedziela)

 1. 12.   

Szkolenie nauczycieli.

Październik/listopad  - szkolenie dla nauczycieli SP i przedszkola –

 1. 13.   

Święto Niepodległości.

11 listopada 2020 r. (środa),

spotkanie przy pomniku w Starej Łubiance???

 1. 14.   

Rada Pedagogiczna

(zapoznanie z planem finansowym szkoły, ustalenie organizacji doskonalenia n-li, omówienie spraw bieżących).

26 listopada 2020 r. (czwartek), 1415

Czas trwania ok. 2 h zegarowych

 1. 15.   

Spotkania rodziców uczniów szkoły podstawowej z wychowawcami i nauczycielami „Dzień Otwarty” - zapoznanie z propozycją ocen śródrocznych.

17 grudnia 2020 r. (czwartek), godz. 16:30

 1. 16.   

Zimowa przerwa świąteczna.

23-31 grudnia 2020 r.

(od środy do czwartku)

 1. 17.   

Nowy Rok.

1 stycznia 2020 r. (piątek)

 1. 18.   

Święto Trzech Króli - dzień ustawowo wolny od pracy.

6 stycznia 2020 r. (środa)

 1. 19.   

Próba egzaminu ośmioklasisty

Listopad/grudzień 2020 r.

Styczeń/luty 2020 r.

 1. 20.   

Spotkania w zespołach oddziałowych

(wspólna analiza efektów pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej, ewaluacja działań i przedsięwzięć, zaplanowanie bardziej skutecznych sposobów pracy).

25 stycznia -29 stycznia 2021 r.

(lub w innych dogodnych terminach)

 1. 21.   

Zakończenie I półrocza

29 stycznia 2021 r. (piątek)

 1. 22.   

Rada Pedagogiczna (klasyfikacja półroczna).

04 lutego 2021 r. (czwartek), godz. 14:15 Czas trwania ok. 3 h zegarowych

 1. 23.   

Rada Pedagogiczna (analityczna).

11 lutego 2021 r. (czwartek), godz. 14:15 Czas trwania ok. 3 h zegarowych

 1. 24.   

Spotkania rodziców uczniów szkoły podstawowej z wychowawcami – omówienie wyników osiągniętych w I półroczu.

11 lutego 2021 r. (czwartek), godz. 17:00, sale lekcyjne poszczególnych klas

 1. 25.   

Ferie zimowe.

15 lutego - 28 lutego 2021 r.

(od poniedziałku do niedzieli)

 1. 26.   

Szkolenie nauczycieli

Marzec/kwiecień 2021 r.

 1. 27.   

Spotkania rodziców uczniów szkoły podstawowej.

25 marca 2021 r. (czwartek), godz. 1700, sale lekcyjne poszczególnych klas

 1. 28.   

Wiosenna przerwa świąteczna.

04.04.2021 r. Wielkanoc

05.04.2021 r. Poniedziałek Wielkanocny

01 kwietnia - 06 kwietnia 2021 r.

(od czwartku do wtorku)

 1. 29.   

Dzień Otwarty – promocja szkoły

17 kwietnia 2021 r. (sobota)

 1. 30.   

Święto Pracy.

1 maja 2021 r. (sobota)

 1. 31.   

Uchwalenie Konstytucji 3-Maja

3 maja 2021 r. (poniedziałek)

 1. 32.   

DZIEŃ PATRONA

7 maja 2021 r. (piątek – godzina z wychowawcą)

 1. 33.   

Spotkania rodziców uczniów szkoły podstawowej z wychowawcami i nauczycielami „Dzień Otwarty”- zapoznanie z propozycją ocen.

20 maja 2021 r. (czwartek), godz. 1700

 1. 34.   

Egzamin ósmoklasisty:

a)      język polski

b)      matematyka

język obcy nowożytny

25 maja 2021r. (wtorek)–język polski –godz. 9:00

26 maja 2021r.(środa) –matematyka –godz. 9:00

27 maja 2021r. (czwartek) język obcy nowożytny ––godz.9:00

 1. 35.   

Dzień Dziecka.

01 czerwca 2021 r. (wtorek)

 1. 36.   

Boże Ciało.

03 czerwca 2021 r. (czwartek)

 1. 37.   

Dzień wolny ustalony przez dyrektora.

04 czerwca 2021 r. (piątek)

 1. 38.   

Egzamin ósmoklasisty:

 

Termin

dodatkowy

16 czerwca 2021r. (środa)–język polski –godz. 9:00

17 czerwca 2021r.(czwartek) –matematyka –godz. 9:00

18czerwca 2021 r.(piątek) –język obcy nowożytny –godz. 9:00

 1. 39.   

Rada Pedagogiczna (klasyfikacja roczna).

17 czerwca 2021 r. (czwartek), godz. 14:15czas trwania ok. 3 h zegarowych.

 1. 40.   

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas VIII

24 czerwca 2021 r. (czwartek)

 1. 41.   

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

25 czerwca 2021 r. (piątek) godz. 07:40

 1. 42.   

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (analityczne).

29 czerwca 2021 r. (wtorek), godz. 09:00 czas trwania ok. 3 h zegarowych.

 1. 43.   

Ferie letnie.

28 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 1. 44.   

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

2 lipca 2021 r.

 1. 45.   

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji

do 8 lipca 2021r.

 1. 46.   

Organizacja roku szkolnego 2021/22

Od 25 sierpnia 2021 r. (środa) do 31 sierpnia 2021 r. (wtorek)

 

Dni dodatkowo wolne ustalone przez dyrektora:

 

Dni wolne ustalone przez dyrektora w szkole podstawowej: 25.05.2021; 26.05.2021; 27.05.2021; 03.06.2021;

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Starej Łubiance

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony