"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Zastępstwa nauczycieli

Zastępstwa prosimy sprawdzać na bieżąco w dzienniku elektronicznym.