"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Informacje

   Drogi Rodzicu

Rada Rodziców zwraca sie z prośbą o uiszczenie opłaty na komitet rodzicielski, która zostanie wykorzystana na potrzeby uczniów naszej szkoły. Składka na jedno dziecko wynosi 30 zł, na dwoje i więcej dzieci 40 zł, RR prosi o wpłatę w sekretariacie ZS.

 

                                                                           Rada Rodziców