"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne -  rok szkolny 2018/2019

 

Gimnazjum
Przedmioty  Klasa 3  
 język polski

 pso

wymagania

 język angielski  wymagania
 język niemiecki  wymagania
 historia

 pso

 wymagania

 WOS  wymagania
 matematyka

 wymagania_

pso

 fizyka

 wymagania

 pso

 biologia  wymagania
 chemia

 wymagania

 pso

 geografia

 pso

wymagania

 religia  pso
 muzyka  nie dotyczy
 plastyka  nie dotyczy
 zajęcia artystyczne    wymagania
 zajecia techniczne  wymagania
 edukacja dla bezpieczeństwa    wymagania
 informatyka

 pso

wymagania

 wychowanie fizyczne

 pso

 wymagania - chłopcy

 wymagania - dziewczęta

 Wszystkie dokumenty zapisane są w formacie pdf.

 

Szkoła podstawowa - kl. IV - VIII
Przedmioty  Klasa4  Klasa 5    Klasa 6   Klasa 7 klasa 8
 język polski

 pso

 wymagania

 pso

 wymagania

 pso

 wymagania

 pso

wymagania

 pso

wymagania

 język angielski  wymagania  wymagania  wymagania  wymagania   
 historia

 pso

wymagania

 wymagania  wymagania

 pso

wymagania

 wymagania
 matematyka

 pso

wymagania

 pso

wymagania

 pso

wymagania

 pso

wymagania

pso

wymagania

 fizyka

 nie dotyczy

 nie dotyczy

 nie dotyczy

 wymagania

 pso

 wymagania

 pso

 biologia

 nie dotyczy

 pso

 wymagania

 nie dotyczy

 wymagania  
 chemia

 nie dotyczy

 nie dotyczy

 nie dotyczy

 wymagania

 pso

 wymagania

 pso

 przyroda

 pso

wymagania

 nie dotyczy

 pso

wymagania

 nie dotyczy  nie dotyczy
 geografia

 nie dotyczy

 pso

 wymagania

 nie dotyczy

 pso

wymagania

 pso

 wymagania

 religia  wymagania  wymagania  wymagania    
 muzyka  wymagania  wymagania  wymagania    
 plastyka  wymagania  wymagania  wymagania    
 zajecia techniczne  wymagania  wymagania wymagania  nie dotyczy  nie dotyczy 
 zajęcia komputerowe

nie dotyczy

nie dotyczy

wymagania

pso 

nie dotyczy  nie dotyczy 
 informatyka

wymagania

pso

wymagania

pso

nie dotyczy 

pso

wymagania 

 
 wychowanie fizyczne

 pso

 wymagania

 pso

 wymagania

  pso

 wymagania

 pso

wymagania

 

 Wszystkie dokumenty zapisane są w formacie pdf.

 


Wymagania edukacyjne dla klas I-III

 

język angielski wymagania_klasa1_sp,  wymagania_klasa2_sp, wymagania_klasa_3sp
edukacja wczesnoszkolna

 wymagania edukacyjne klasa 1sp

 wymagania edukacyjne klasa 2sp

 wymagania edukacyjne klasa 3sp

 pso dla klas 1-3sp 

religia  wymagania_klasa1sp, wymagania_klasa2sp,  wymagania_klasa3sp

Wszystkie dokumenty zapisane są w formacie pdf.