"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Rekrutacja

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA i I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WŁ. ST. REYMONTA W STAREJ ŁUBIANCE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Drodzy Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym! 

Informujemy, że w przedszkolu liczba wolnych miejsc wynosi 28. Prosimy o składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola do dnia 30 marca 2018 r. w sekretariacie szkoły lub u wychowawców grup przedszkolnych (pierwsze postępowanie rekrutacyjne).


Deklaracja o kontynuwaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola - pierwsze postępowanie rekrutacyjne

Wniosek o przyjęcie do przedszkola - drugie postępowanie rekrutacyjne

Karta zgłoszenia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta

w Starej Łubiance (dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły)

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Starej Łubiance (dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły)

Uchwała Nr XXII/186/17 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli gminnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji dla klas pierwszych w szkołach podstawowych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019


Lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2018/2019