"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Materiały powtórkowe dla gimnazjum

 Przed egzaminem gimnazjalnym - materiały dla uczniów

 Historia   Starożytna Grecja - prezentacja w programie PowerPoint  otwórz 
 Historia   Kultura starożytnej Grecji - prezentaccja w programie Power Point  otwórz
 Historia   Genealogia - ćwiczenia praktyczne - dokument w formacie MS Word 2007   otwórz