"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Podręczniki

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018