Kodeks Świetliczaków

 

 1. Używamy form grzecznościowych takich jak: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
 2. Czas w świetlicy staramy się wykorzystywać na kreatywną zabawę, naukę, odpoczynek.
 3. W świetlicy każdy ma prawo w sposób kulturalny i nieobrażający nikogo przedstawić swoje zdanie.
 4. Słuchamy się nawzajem.
 5. Staramy się integrować z uczniami z innych klas, zapraszamy ich do zabawy.
 6. Pomagamy sobie nawzajem.
 7. Zgłaszamy nauczycielom wszelkie problemy i zjawiska, które nas niepokoją lub stwarzają zagrożenie.
 8. Przed wejściem do świetlicy plecaki pozostawiamy w wyznaczonym miejscu.
 9. Salę opuszczamy tylko za zgodą nauczyciela.
 10. Podczas odrabiania zadań domowych  oraz zajęć zorganizowanych zachowujemy się tak, aby nie przeszkadzać innym.
 11. Wszyscy razem dbamy o estetyczny wygląd sali - po skończonych zajęciach, zabawie odkładamy gry i zabawki na miejsce.
 12. W świetlicy nie korzystamy z telefonów komórkowych.
 13. Przed wyjściem ze świetlicy do domu, na zajęcia lub konsultacje żegnamy się z nauczycielem.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Starej Łubiance

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony