"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Kadra

Elżbieta Sulich - Bekta

Funkcje: Nauczyciel, Logopeda

Przedmioty: Język polski