"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Kadra

Joanna Pietrzyńska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Religia