"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Kadra

Jolanta Baran

Funkcje: Dyrekcja

Przedmioty: Zajęcia komputerowe