"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Kadra

Ewa Żychlińska

Funkcje: Dyrekcja

Przedmioty: Wiedza o społeczeństwie