"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Kadra

Magdalena Suchecka

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język polski