Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Starej Łubiance
https://zsstaralubianka.pl

02 listopada 2015 00:26 | Aktualności

Czytanie jest trendy– projekt pod hasłem „Starsi czytają młodszym”.

     Wraz z rozpoczęciem Tygodnia  Czytania Dzieciom w naszej szkole rozpoczęliśmy projekt pod hasłem: „Starsi czytają młodszym” zainicjowany przez nauczycieli polonistów p. Dorotę Klimkiewicz, p. Paulinę Kurasz, nauczycielki przedszkola p. Alicję Zaremba, p. Katarzynę Grzenkowicz- Krasoń,  panią bibliotekarkę Ilonę Przydatek oraz p. Karolinę Brodawka.

     Celem akcji było nie tylko propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, ale również integrowanie uczniów z dziećmi młodszymi i przedszkolakami. Takie działania miały  przypomnieć także o potrzebie kontrolowania ilości i jakości programów telewizyjnych oraz gier komputerowych, które w życiu przeciętnego współczesnego dziecka zajmują więcej czasu niż czytanie i oglądanie książek. Popieramy działania, które mają walor edukacyjny  i wzbudzają tyle pozytywnych wrażeń.

Uczniowie klas IV – VI oraz gimnazjaliści chętnie czytali książki dzieciom z oddziałów przedszkolnych oraz z klas I-III. Książeczki dobrane były do wieku dzieci, były często wzbogacone kolorowymi ilustracjami. Dzieci chętnie słuchały starszych koleżanek, kolegów i odpowiadały na pytania dotyczące treści utworu.

 

Wszyscy wzięli sobie do serca edukację młodszych i wzorowo przygotowali się do zadania. Właściwa dykcja, intonacja i interpretacja tekstu sprawiły, że maluchy były pochłonięte słuchaniem. Takie poznawanie literatury na pewno zachęci dzieci do czytania oraz zintegruje je.

 Płynnym czytaniem mogli pochwalić się uczniowie:

W akcję Tygodnia Czytania Dzieciom  zaangażowani byli również rodzice dzieci przedszkolnych. Serdecznie dziękujemy : p. Ani Garczyńskiej, p. Helenie Kubackiej, p. Małgorzacie Malewskiej, p. Beacie Bieleckiej i p. Aleksandrze Stawińskiej.

Uczniowie i  zaproszeni rodzice, chętnie zaangażowali się w propagowaną akcję, udowodniając, że warto!

Red. Ilona Przydatek

Zdjęcia: