Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Starej Łubiance
https://zsstaralubianka.pl

17 września 2018 21:27 | Aktualności

Zajęcia tańca i dobrych manier z Hajdaszem.

       10 września 2018 roku w holu edukacji wczesnoszkolnej miał miejsce pokaz Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier Hajdasz (OST i DM). Zajęcia połączone były z pokazem i nauką tańca, zabawami oraz edukacją ekologiczną. Dzieci dobrze się bawiły, za co na koniec - nagrodzone zostały radosną buźką.Uśmiech

 

Każde dziecko otrzymało deklarację, którą po wypełnieniu, należało przynieść do szkoły (osoby chętne).

Program Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier wpisuje się w realizację podstawy programowej edukacji szkolnej.

Dzieci w wieku szkolnym (Talenty, Złota Gwiazda i Giganci)

W pierwszych latach nauki szkolnej można odnaleźć spójne elementy podstawy programowej i OST i DM.

W zakresie edukacji muzycznej:

W zakresie edukacji społecznej (przygotowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami  i dorosłymi):

Wychowanie fizyczne:

 

Ogólnopolska Szkółka Tańca i Dobrych Manier funkcjonuje w oparciu o myśl, iż każde dziecko jest piękne, mądre, uzdolnione na swój jedyny, niepowtarzalny sposób. Poprzez nasze działania, które pozwalają każdemu dziecku czerpać radość z tańca, nie ograniczając dostępu do tanecznego świata żadnemu dziecku, rozwijamy ich talenty, nawet te najbardziej ukryte.

Dzieci czerpiąc satysfakcję ze swej działalności rozwijają jednocześnie swoje talenty muzyczne, taneczne, wokalne. W tych wszystkich działaniach Ogólnopolska Szkółka Tańca i Dobrych Manier stanowi doskonałe i harmonijne uzupełnienie nauczania szkolnego.

                         Zapisz dziecko!  

Więcej informacji na stronie: https://hajdasz.pl

Zdjęcia: