"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Aktualności

17 listopada 2014 22:05 | Aktualności

Będzie bezpieczniej dzięki realizacji nowego programu "Bezpiecznie to wiedzieć i znać!"

6 listopada 2014 r. dyrektor szkoły podstawowej naszego Zespołu Szkół – Pani Jolanta Baran, podpisał porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w Pile mł. insp. Beatą Różniak - Krzeszewską w zakresie realizacji policyjnego programu edukacyjnego „Bezpiecznie to wiedzieć i znać!”. Program będzie realizowany w ramach edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III. Jego założeniem jest wypracowanie u najmłodszych umiejętności rozpoznawania, przewidywania oraz zapobiegania zagrożeniom występującym w środowisku.

Program „Bezpiecznie to wiedzieć i znać!” adresowany jest do dzieci szkół podstawowych w klasach I-III. Został przygotowany przez Wydział Prewencji KWP w Poznaniu i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Jego celem jest wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci oraz zmniejszenie ilości zdarzeń z ich udziałem. Wiedza zdobyta przez uczniów w trakcie realizacji policyjnego programu edukacyjnego ułatwi im dokonanie wyboru w sytuacjach problemowych, których mogą być bezpośrednimi uczestnikami lub świadkami. Wyboru, który pozwoli uniknąć błądzenia mogącego wynikać z niewiedzy. Program realizowany będzie poprzez pracę wychowawców wzmacnianą spotkaniami z policjantami. Patronat honorowy nad programem sprawują: Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, Wojewoda Wielkopolski oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

O formach i efektach realizacji programu będziemy na bieżąco informować.:)

 

Przeczytano: 704 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: