"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Aktualności

10 maja 2015 21:10 | Aktualności

XIV GMINNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ 2015

Kolorowo i wesoło

W czwartek 30.04.2015 roku w świetlicy wiejskiej w Szydłowie odbył się XIV  Gminny Przegląd Twórczości Dziecięcej zorganizowany przez Zespół Szkól  im. Wł. St. Reymonta w Starej Łubiance oraz Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie. Wzięło w nim udział 6 zespołów. Imprezę prowadziła Pani Katarzyna Grzenkowicz-Krasoń, nauczyciel ZS w Starej Łubiance. Uczestnicy zaprezentowali bogaty  i różnorodny program artystyczny. Można było obejrzeć różne tańce, od krakowiaka i tanga po hip-hop. Kolorowe stroje i rekwizyty stworzyły barwne widowisko, którym cieszyli się wszyscy obecni. Przed inauguracją wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnej zabawy, a potem na słodki poczęstunek. Wszystkie zespoły zostały obdarowane nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Opiekunowie otrzymali podziękowania za wspaniałe przygotowanie zespołów.

 red. G. Bednarek

Przeczytano: 942 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: