"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Aktualności

29 maja 2017 15:37 | Aktualności

Mama z lapbooka.

     Uczniowie klasy III sp postanowili uczcić Dzień Mamy w nieco odmienny sposób niż zazwyczaj. Przez tydzień od 16 do 22 maja gromadzili różne wiadomości, piosenki, wiersze, ciekawostki, humor na temat mam. Uczyli się korzystać z różnych źródeł informacji tj. rozmowa z mamą, Internet, prasa. Kolejny etap to wykorzystanie efektów pracy z poprzedniego tygodnia w trakcie zajęć lekcyjnych i praca nad przygotowaniem lapbooka.

     „Lapbook (“książka na kolana”) to własnoręcznie wykonany zbiór informacji na określony temat i usystematyzowany w sposób zaproponowany przez autora. Lapbook zbudowany jest z grubszej teczki, w środku której przykleja się papierowe książeczki, kieszenie, harmonijki, pozwalające na duże uporządkowanie informacji. Po otwarciu teczki mamy coś w rodzaju deski rozdzielczej, kokpitu zarządczego, umożliwiającego sprawne poruszanie się po zawartości.”

      Uczniowie wykonali wspaniałą pracę segregując, systematyzując informacje na temat swoich mam, gromadząc słownictwo wokół hasła „Mama”, przypominając i utrwalając poznane części mowy. Opis mamy (powstał, jako ostatni element) wzbogacił zawartość lapbooków, które to pięknie ozdobione stały się jednocześnie wspaniałymi laurkami dla Wspaniałych Mam. Dzięki tej dwutygodniowej, bardzo owocnej pracy dzieci z czystym sumieniem udzieliły pozytywnej odpowiedzi na pytanie „Czy dobrze znasz swoją mamę?” Podsumowaniem cyklu lekcji jest również wspaniały bukiet dla wszystkich Mam, będący efektem ewaluacji zajęć.

red. Beata Taracińska

Przeczytano: 583 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: