"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Aktualności

19 czerwca 2017 23:01 | Aktualności

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

           W roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Starej Łubiance  przystąpił do  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach programu biblioteka szkolna otrzymała dofinansowanie na kwotę 15 000 złotych (12 000 zł z dotacji + 3 000 zł od organu prowadzącego szkołę) na zakup nowości książkowych.  

 

       Planowane zakupy książek za pośrednictwem ankiet skonsultowane zostały z przedstawicielami rodziców, uczniów oraz nauczycieli, będą również uwzględniały potrzeby uczniów niepełnosprawnych.
Obok zakupu książek zaplanowano szereg inicjatyw promujących czytelnictwo w szkole, szereg działań wskazujących na współdziałanie szkoły w środowisku lokalnym oraz współpracę z bibliotekami publicznymi.

        Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest programem rządowym, który przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W zamian za udzielone wsparcie placówka będzie podejmowała działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a podstawowym rezultatem zrealizowanych przedsięwzięć ma być zainteresowanie młodych ludzi czytaniem, które powinno im towarzyszyć w życiu dorosłym.

       Według badań przeprowadzanych przez Bibliotekę Narodową w 2015 r. 63% Polaków nie przeczytało w ciągu minionego roku ani jednej książki. 27% przeczytało 1 - 6 książek, tylko 8,4% ankietowanych zadeklarowało, że w ubiegłym roku przeczytało 7 lub więcej książek. 18 proc. przyznało, że nigdy nie czytało żadnych książek. Dlaczego czytanie książek jest tak ważne?

  • stymuluje rozwój emocjonalny, rozwija wrażliwość i empatię,

  • kształci umysł, wyobraźnię, pamięć, twórcze myślenie, pogłębia wiedzę i zainteresowania,

  • rozwija wrażliwość na piękno języka, umiejętność wysławiania się, wzbogaca słownictwo,

  • ułatwia rozumienie innych ludzi i otaczającego świata, uczy wartości moralnych, kształtuje poglądy, wzmacnia postawy, wzbogaca społeczne doświadczenia,

  • chroni przed uzależnieniem od telewizji, Internetu,

  • zwiększa szanse edukacyjne dzieci. 

 

            Jim Trelease, amerykański propagator czytania dzieciom napisał: „Naród, który nie czyta, mało wie. Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje.”

 

       Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, obok programu Książki Naszych Marzeń, jest drugim programem Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowanym przez naszą szkołę.  Zasoby księgozbioru szkolnego znacznie się wzbogaciły. Zakupiono 728 książek. Biblioteka szkolna oferuje czytelnikom wiele atrakcyjnych, różnorodnych nowości, bestsellerów, z takich kategorii i gatunków literackich, jak:  literatura piękna, literatura obyczajowa, autobiografia, wspomnienia, literatura młodzieżowa, powieść historyczna, literatura faktu, kryminał, sensacja, fantastyka, fantasy, science fiction, literatura popularnonaukowa.

       Zapraszamy wszystkich czytelników do biblioteki szkolnej  do wypożyczania zakupionych bestsellerów na okres wakacji letnich.


Red. Ilona Przydatek

Przeczytano: 395 razy. Wydrukuj|Do góry