"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Aktualności

14 listopada 2017 19:17 | Aktualności

„Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!” - apel z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

       W burzliwej historii naszej Ojczyzny było wiele wzlotów  i upadków. Jednak dzień 11 listopada 1918 roku trwale zapisał się w umysłach wielu pokoleń Polaków. Polska, po 123 latach niewoli, znów pojawiła się na mapie Europy, jako państwo suwerenne i niezależne.

      Pamiętając o tych wydarzeniach, w przededniu Narodowego Święta Niepodległości – 10 listopada 2017r. – na czwartej i piątej godzinie lekcyjnej odbył się apel upamiętniający 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Motywem przewodnim były słowa zaczerpnięte z  wiersza Leopolda Staffa –„Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!”.

       Uczniowie naszej szkoły przygotowali montaż słowno – muzyczny, który był przywołaniem pamięci i oddaniem czci wszystkim bohaterom walki o autonomię i suwerenność naszej Ojczyzny, wprowadzał w atmosferę wydarzeń, poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku.

      Zaprezentowane podczas akademii pieśni  oraz  wiersze odzwierciedlały długą drogę do wolności, ukazywały niezłomnego ducha narodu polskiego, który nigdy nie pogodził się z utratą niepodległości i podejmował trud walki o Polskę. Aby podkreślić poświęcenie i ofiarę z życia, w imię wolnej i niezależnej Ojczyzny, przypomniano daty  trzech rozbiorów oraz najważniejszych powstań narodowych.

       Podczas akademii uczniowie mogli usłyszeć wiersze:  Marii Konopnickiej „Trzeci rozbiór” w interpretacji Małgorzaty Wąsowskiej z klasy IV, Adama Asnyka „Miejmy nadzieję”, zarecytowany  przez Marka Szczepańskiego z klasy IIIAG,  Edwarda Słońskiego „Ta, co nie zginęła” w wykonaniu Karoliny Warszawskiej z klasy IIIBG oraz Leopolda Staffa „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!”, zadeklamowany przez Dobrosławę Kubiak z klasy IIIAG.

      Oprawą muzyczną apelu zajęła się Pani Ilona Piasecka. To pod jej czujnym okiem zespół wokalny zaśpiewał, najpiękniej jak potrafił, pieśni patriotyczne: „Rotę”, „Pierwszą brygadę”, „Taki kraj” oraz „Wolność”.

      Scenariusz akademii powstał przy współudziale: Klaudii Czyżykowskiej, Dobrosławy Kubiak oraz Oliwii Stawińskiej. Uczennice przygotowały i zrealizowały projekt edukacyjny, który miał na celu zaprezentowanie tematyki niepodległościowej.

      Dziękujemy wszystkim uczniom, zaangażowanym w sprawny przebieg akademii, a w szczególności: Patrykowi Jankowskiemu, Tomaszowi Satro, Błażejowi Zborowskiemu, wszystkim recytatorom oraz zespołowi wokalnemu. Słowa wdzięczności kierujemy również w stronę Pana Grzegorza Siedleckiego oraz  klas IIIAG i IIIBG za pomoc w  przygotowaniu scenografii.

Jesteśmy zbudowani postawą patriotyczną naszej młodzieży, która zachowywała się godnie podczas trwania apelu.

 

Magdalena Suchecka, Michał Łożyński

 

Przeczytano: 702 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: