"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Aktualności

14 marca 2019 00:08 | Aktualności

DZIEŃ OTWARTY Z OZOBOTAMI

11.03.2019 r. w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty. Uczniowie klasy ISP zaprezentowali warsztaty z Ozobotami, w które dali się „wkręcić” również rodzice i inni uczniowie.

Dziękuję Dzieciom i ich Rodzicom za pomoc we współorganizacji tego dnia.

Red. J. Baran

Poniższe informacje zaczerpnięto ze strony: http://www.ozobot.pl/

OZOBOTY

Małe, ale bardzo inteligentne roboty do nauki programowania. Ozobot to zdobywca tytułu Zabawka Roku 2016 i 2017 w Polsce, a także zdobywca głównych nagród w kategorii "Best Robot" na międzynarodowych targach w USA: "Consumer Electronics Show" w 2015 r. oraz "International Toy Fair" w 2014 r. Magazyn WIRED napisał o Ozobocie Evo: "Mały robot z wielką misją" według magazynu Ozobot to: "Maleńki robot - doskonały do nauki logicznego myślenia. Ozobot wyznaczył nowy kierunek w edukacji.

PROGRAMUJ RYSUJĄC

Ozobot zabiera dzieci (w wieku od 5 lat) w niesamowitą przygodę rysowania, rozwiązywania problemów i pracy grupowej. Za pomocą kolorowych kodów (na kartce papieru lub tablecie) dzieci programują zadania, które wykonuje robot.

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Kodowania można i warto uczyć już dzieci w wieku przedszkolnym. W przypadku pracy z najmłodszymi szczególnie istotna jest metodyka i rola nauczyciela. To dobrze wprowadzone podstawy warunkują dalszy rozwój dziecka w danym kierunku. Sposób organizacji zajęć, ich forma oraz wykorzystywane na zajęciach narzędzia w dużej mierze decydują o ich przebiegu i efektywności.

Puzzle do Ozobota pozwalają łatwo i precyzyjnie wprowadzić pojęcia związane z programowaniem takie jak: „skrypt”, „komenda”, „pętla”. Wystarczy kilka ruchów i w jasny i przejrzysty sposób nauczyciel może zaprezentować co to znaczy robot typu ,,line follower”, w jakich sytuacjach należy używać komend, a w jakich jest to bezcelowe. Wprowadzenie czytelnych, określonych zasad, wytłumaczenie reguł jest istotne i pozwala wypracowywać prawidłowe nawyki, które przełożą się na dalszą naukę programowania.

Wykorzystując Puzzle do Ozobota eliminujemy ryzyko błędu wynikające z niewystarczającego rozwoju motoryki małej, braku precyzji przy kreśleniu tras i uzupełnianiu kodów, co na etapie wprowadzania pojęć jest kluczowe. Równocześnie łatwość wymiany poszczególnych elementów pozwala na naukę przez działanie, eksperymentowanie, doświadczanie. Wystarczy ułożyć trasę z trzech puzzli aby pokazać czym jest ,,pętla zawsze” i za jakie zachowanie robota odpowiadają poszczególne komendy. Takie reguły jak: odległość kodu od skrzyżowania dróg, prawidłowe umieszczenie kodu na trasie czy właściwy kształt trasy z wykorzystaniem puzzli do Ozobota nauczyciel pokaże bez najmniejszego wysiłku.

Duży wybór elementów i łatwość ich łączenia sprawiają, że nawet najmłodsze dziecko może tworzyć trasy o dowolnych kształtach, co z kolei daje nauczycielowi szeroki wachlarz możliwości wykorzystywania puzzli nie tylko jako narzędzia do nauki kodowania ale również doskonałego narzędzia wspierającego proces dydaktyczny w zakresie różnych edukacji. Orientacja przestrzenna, określanie kierunków, grupowanie i przeliczanie elementów, porównywanie długości odcinków, różnicowanie figur geometrycznych, symetria to tylko przykładowe zagadnienia z zakresu edukacji matematycznej, które z powodzeniem zrealizujemy wykorzystując do tego Puzzle Do Ozobota.

STOSOWANIE OZOBOTÓW - KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA

Ozobot jest łatwym w zastosowaniu rozwiązaniem, ponieważ jego użycie nie wymaga podłączania do WiFi, skomplikowanego sprzętu ani okablowania (wystarczy Ozobot w komplecie z mazakami i planszami lub tabletem lub komputerem). W ciągu 45 lub 90 minutowych zajęć uczniowie zdobywają podstawy teoretyczne z zakresu programowania oraz rozwiązują konkretny problem dedykowany na daną lekcję. Ozobot jest zatem stworzony w taki sposób, aby szybko i skutecznie przeprowadzić lekcję informatyki. Nauczyciel nie musi tracić czasu na techniczne przygotowanie zajęć, dzięki czemu pełna godzina lekcyjna przeznaczona jest na faktyczne przekazanie wiedzy uczniom (co dla nauczyciela oznacza również wygodę stosowania Ozobota).

W przeciwieństwie do rozwiązania wykorzystanego w LEGO Mindstorms, Ozobot jest od razu gotowy do pracy, pomija się więc element budowania robota, który ogranicza ilość czasu spędzonego na faktycznym rozwiązywaniu problemu przez uczniów. Dzięki Ozobotom lekcje stają się również bardziej angażujące i ciekawsze, nauczyciel jest w stanie zainteresować uczniów tematem i zachęcić do pracy na zajęciach.

STOSOWANIE OZOBOTÓW - KORZYŚCI DLA DZIECKA

Dzięki robotowi dzieci w namacalny sposób przekonują się o tym, że programowanie jest niezwykle praktyczną dziedziną, która wykorzystywana jest w każdym obszarze ludzkiego życia. Programując z wykorzystaniem Ozobotów, robotów dla dzieci, są w stanie od razu zaobserwować efekty swojej pracy, co stwarza im przyjaźniejsze warunki do przyswajania wiedzy na zajęciach z nauki programowania dla dzieci.

Co również bardzo istotne, praca z Ozobotami i scenariuszami od EduSense przyzwyczaja dzieci do projektowego podejścia do pracy: otrzymują konkretny problem do rozwiązania za pomocą dostępnych narzędzi, tj. robota i zestawu zaprogramowanych komend. Ich zadanie polega na merytorycznym przygotowaniu się do rozwiązania problemu, obmyślenie ścieżki postępowania, wdrożenie, a na końcu obserwowanie postępów i wprowadzanie działań naprawczych. Takie podejście leży u podstaw współczesnego biznesu, więc dziecko zostaje w przyjazny sposób oswojony ze stylem pracy, który towarzyszyć mu będzie w przyszłym życiu zawodowym.

 

Przeczytano: 139 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: