"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Aktualności

21 marca 2019 14:26 | Aktualności

OBIADY W SZKOLE - MIESIĄC KWIECIEŃ

Opłatę za obiady należy dokonać tylko w formie przelewu  na konto,

Zespół Szkół  im W. S. Reymonta w Starej Łubiance

N.B.S. Białośliwie Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu

85  8937 0007 0000 1687 2000 0040

Cena obiadu wynosi 4 zł dziennie.

Koszt obiadu za miesiąc kwiecień wynosi:

18 dni x 4 zł = 72 zł

Cena obiadu dla osób posiadających KARTĘ DUŻEJ RODZINY  - 0,80 zł

18 dni x 0,80 zł = 14,40 zł

Cena obiadu dla nauczyciela wynosi – 9,70 zł.

W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko ucznia, obiad, miesiąc (kwiecień)

 Po dokonaniu opłaty należy potwierdzenie przelewu przesłać

na adres mailowy  szkola@zsstaralubianka.pl

lub wydrukować i dostarczyć do intendenta na tej podstawie

zostanie sporządzona lista korzystających z obiadów na miesiąc kwiecień.

 

Wpłat należy dokonać

od 21.03. 2019 r. do 27.03.2019 r.

i tylko w tych dniach.

Bardzo proszę przestrzegać terminów wpłat.

W przypadku wpłaty na więcej niż jedno dziecko należy wpłat dokonać osobno.

 

Karty obiadowe będą wydawane tylko przez okazanie dowodu wpłaty,

poprzez przyniesienie go do Intendenta lub przesłanie

mailowo na adres szkoły szkola@zsstaralubianka.pl

 

Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest dostarczyć

potwierdzenie  przelewu lub wpłaty na konto

do dnia 29.03.2019 r. tj. piątek do godziny 11:00.

Brak potwierdzenia oznacza to,  że uczeń w dniu 1.04.2019 r.

nie zostanie wpisany na listę osób korzystających z obiadów.

 

W razie choroby ucznia lub innej dłuższej nieobecności w szkole prosimy

 o zgłoszenie tego faktu w pierwszym dniu nieobecności do godziny 9.00

pierwszy dzień nieobecności ucznia nie będzie odpisany

tylko dzień następny  i kolejny dzwoniąc pod

nr 67 216 01 19 sekretariat lub wysyłając sms pod

nr 577 097 166  intendent w sms podać daty odpisu.

 

Wysokość opłaty za obiady powinna być zgodna z kwotą

podaną w ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje na temat obiadów za m-c maj będą podane

w drugiej połowie kwietnia.

 

Przeczytano: 210 razy. Wydrukuj|Do góry