"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Aktualności

23 września 2013 22:35 | Aktualności

Lekka atletyka dla gimnazjalistów.

 

„LEKKA ATLETYKA DLA GIMNAZJALISTÓW” to program pilotażowy Ministerstwa Sportu i Turystyki, który został powierzony Pilskiemu Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej. Dzięki ścisłej współpracy z Pilskim TKKF  nasza szkoła znalazła się w gronie szkół, które od kwietnia realizują już program. Są to zajęcia pozalekcyjne, w których powszechny i systematyczny udział biorą dziewczęta i chłopcy w wieku 13, 14 i 15 lat.

 Cele zajęć:

- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi aktywności sportowej młodzieży,

- wdrażanie do systematycznej dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną, nawyku czynnej aktywności fizycznej,

- zachęcanie do uprawiania lekkiej atletyki, rozwijanie talentów sportowych, rozbudzanie ambicji sportowych w zakresie la,

- spędzanie czasu pozaszkolnego i pozalekcyjnego w sposób sportowy, aktywny, przyjazny zdrowiu i rozwojowi fizycznemu oraz psychicznemu,

- powstrzymanie tendencji pogarszania się wydolności i sprawności fizycznej młodzieży gimnazjum,

 Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez okres 6 miesięcy (od kwietnia do czerwca i od września do listopada),

Cykl zajęć kończy się sprawdzianem na stadionie w Pile (możliwość sprawdzenia osiągnięć i wyników zajęć la prowadzonych w miejscu zamieszkania, wymiana doświadczania sportowego, treningowego)

Sprawdzian odbywa się w sześciu konkurencjach i kategoriach wiekowych, wybieranych przez uczestniczących:

Dziewczęta 13 i 14 lat: 60m, 300m, 600m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą (3kg)

Chłopcy 13 i 14 lat: 60m, 300m, 1000m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą (4kg),

Dziewczęta 15 lat: 100m, 400m, 800m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą (4kg),

Chłopcy 15 lat: 100m, 400m, 1000m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą (5kg),

 

Zapraszamy wszystkich chętnych gimnazjalistów na zajęcia w każdą środę w godzinach 1330 – 1500.

 red. E. Szczepaniak

Przeczytano: 884 razy. Wydrukuj|Do góry