"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Aktualności

02 października 2013 06:14 | Aktualności

Projekt "Szkoła współpracy".

     Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Starej Łubiance bierze udział w projekcie systemowym „Szkoła współpracy". Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym szkoły” realizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

     Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół. Efektem udziału w projekcie będzie wypracowanie swojego unikalnego, skrojonego na miarę programu współpracy, który pozwoli na włączenie uczniów i rodziców w codzienne życie szkoły. Nauczyciele zyskają w rodzicach i uczniach sojuszników, którzy będą wspierać realizację celów wychowawczych i edukacyjnych szkoły. Rodzice nabędą umiejętności włączenia się w pracę szkoły, tak by skutecznie pomagać swoim dzieciom w rozwijaniu ich zdolności. Szkolne programy współpracy będą umożliwiały uczniom, w większym stopniu niż obecnie, współtworzenie tego co w szkole się dzieje oraz uczyły ich brania odpowiedzialności za szkolną wspólnotę.

 

red. Lucyna Pięta

Przeczytano: 919 razy. Wydrukuj|Do góry