"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Aktualności

13 listopada 2013 19:15 | Aktualności

"ODYSEJA UMYSŁU”

W dniach 8-10 listopada 2013 r. (piątek, sobota, niedziela) nauczyciele i dyrekcja naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu na temat sposobów pracy nad rozwijaniem  kreatywności  pt. „Odyseja umysłu”.

Odyseja Umysłu to przyjazny program edukacyjny, realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Celem jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Odyseja uczy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów.

„Odyseusze uczą się marzyć – odważnie i w oparciu o cele, myśleć – samodzielnie i nieszablonowo, i tworzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Zachęcani są do działania w duchu innowacji – łamiąc schematy i przyzwyczajenia, i w duchu kooperacji – z otwartością na pomysły i opinie innych. Stawiane przed nimi wyzwania wymagają łączenia w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i umysłów. W dzisiejszych czasach warto kształcić inicjatorów, nie imitatorów; ryzykantów, nie replikantów; pomysłodawców, nie podwykonawców” (odyseja.org).

Odyseja Umysłu to konkurs twórczego rozwiązywania problemów. Odyseusze pracują w drużynach, które reprezentują szkoły lub inne placówki edukacyjne i zazwyczaj liczą od 5 do 7 osób. Opiekę nad każdym zespołem sprawuje trener, który integruje grupę oraz organizuje i moderuje jej pracę, ale nie sugeruje ani nie narzuca dzieciom własnych pomysłów.

Jesienią każdego roku publikowanych jest pięć Problemów Długoterminowych. Drużyna wybiera jeden z nich, po czym przez kilka miesięcy samodzielnie projektuje, przygotowuje i udoskonala jego rozwiązanie. Uczestnicy razem analizują zadanie i zastanawiają się, jak można sobie z nim poradzić. Następnie wspólnie decydują jak to, co w ich pomysłach najlepsze, połączyć w 8-minutową prezentację – którą na wiosnę przedstawią sędziom oraz publiczności. Podczas konkursu zespół musi się także zmierzyć z Problemem Spontanicznym – niepowtarzalnym zadaniem-niespodzianką, którego treści nie zna do ostatniej chwili, a rozwiązanie tworzy w zaledwie kilka minut.

Odyseusze współzawodniczą ze sobą w czterech grupach wiekowych. Drużyny, które w poszczególnych kategoriach uzyskają najlepsze wyniki na Eliminacjach Regionalnych, awansują do Finału Ogólnopolskiego. Jego zwycięzcy mogą z kolei reprezentować Polskę na Finałach Światowych w Stanach Zjednoczonych.

Szkolenie pokazało nam, nauczycielom, w jaki sposób myśleć kreatywnie, jak przełamywać stereotypy myślowe oraz prowadzić ciekawe, nieszablonowe zajęcia. Wszyscy uczestnicy chociaż zmęczeni, to jednak byli zadowoleni z atmosfery, efektów pracy i współpracy ze sobą oraz trenerkami-Anią i Agatą.

Oprócz wiedzy, nabytych umiejętności i satysfakcji zdobyliśmy nowe uprawnienia - trenerów Odysei Umysłu.

Mamy nadzieję, że taki sposób rozwiązywania problemów zaszczepimy także u naszych podopiecznych.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.odyseja.org

 

red. J. Baran

Przeczytano: 1115 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: