"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Archiwum - Przetargi

03 grudnia 2013 20:37 | Przetargi

Przetargi aktualne

Numer ogłoszenia: 273665 - 2013, data ogłoszenia 16.12.2013 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi. "Zorganizowanie wycieczki do Egiptu dla pracowników Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Starej Łubiance - Symbole Nilu" (załacznik - ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf) ZS/ZP/5/2013 Zawiadomienie...

czytaj więcej »