"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym." Władysław Stanisław Reymont

Ciekawostki

 reymont_jm.jpg [203x170]

• Reymont jest laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1924.

 • Jego ojciec, Józef Rejment posiadał wykształcenie muzyczne i pełnił obowiązki organisty w tuszyńskiej parafii, a także prowadził księgi stanu cywilnego.

• Jego matka, Antonina z Kupczyńskich, była obdarzona darem barwnej narracji. Miała pochodzenie szlacheckie - wywodziła się ze zubożałej szlachty krakowskiej.

 • Rodzice Władysława chcieli, by został księdzem.

• Reymont odmówił uczęszczania do szkół, często zmieniał zawody, miejsca zamieszkania, dużo podróżował po Polsce i Europie.

• W 1900 r. Reymont uległ wypadkowi kolejowemu.

• W latach 1884-1887 był aktorem w wędrownych grupach teatralnych.

• Władysław Reymont napisał powieść grozy zatytułowaną „Wampir”.

• Rok 2000 był ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej rokiem Władysława Reymonta.

• Port lotniczy w Łodzi został nazwany imieniem Władysława Reymonta.

• Władysław Reymont był uważany za świetne medium. Szkolił się w sztuce wywoływania duchów, interesował się okultyzmem i czarną magią.

• Jest patronem wielu ulic, szkół, instytucji i placów.